คุณภาพและการรับประกัน

คุณภาพและการรับประกัน

quality

คุณภาพเป็นส่วนสำคัญของ ทรีแพค และเป็นจุดสนใจหลักของเราควบคู่ไปกับความปลอดภัยขณะทำงานในโครงการ หากไร้ซึ่งคุณภาพและหลักความปลอดภัยไว้ก่อนในมโนสำนึก เราจะไม่สามารถสร้างผลงานและบริการในระดับสูง ที่เราจะสามารถภาคภูมิใจในความสำเร็จได้เลย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงาน หรือการยึดมั่นในการตรวจสอบ QC และ QA อย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีการดำเนินการ และจดบันทึกทุกวันในระหว่างการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ สิ่งเหล่านั้นล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียว ซึ่งก็คือเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพระดับสูงของเราอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด

ทรีแพค ให้การรับประกันกับทุกๆ โครงการที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขพิเศษแก่ลูกค้าของเรา สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธะและหลักประกัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในทรัพย์สินและความน่าเชื่อถือของการรับประกันที่ได้นำเสนอ ชื่อเสียงที่ได้รับความนับถือของเราประกอบกับสายสัมพันธ์อันชิดใกล้ที่เรามีต่อผู้ผลิตสินค้าและซัพพลายเออร์รายใหญ่ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าของเราว่า ระบบที่เราติดตั้งนั้น จะได้รับการตรวจสอบการรับประกันคุณภาพอย่างเข้มงวด ในทุกขั้นตอนของการทำงานตามเอกสารกระบวนการดำเนินงาน นับตั้งแต่กระบวนการวางแผนขั้นต้น ไปจนถึงการส่งมอบงานขั้นสุดท้ายจนจบสิ้นโครงการดังกล่าว