เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

นับตั้งแต่ปี 1980 ทรีแพคได้พัฒนาและมีวิวัฒนาการด้านทักษะในการเป็นผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญ จนกระทั่ง ณ ปัจจุบัน ซึ่งให้บริการระดับสูงสุดในการจัดหาและติดตั้งแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหมืองแร่, โรงไฟฟ้า, เยื่อกระดาษ และกระดาษ และน้ำมันและก๊าซ ผ่านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น คลังสินค้า, โรงงานและโรงงานแปรรูป เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งยางคุณภาพสูง หรือระบบการเคลือบ FRP ทนเคมี และระบบเคลือบผิวในไซต์งานเหมือง หรือโรงไฟฟ้า ตลอดจนการเคลือบพื้นลานจอดรถ และงานพื้นผิวอีพ็อกซี่ชนิดไหลตัวได้ ทรีแพค มีความภาคภูมิใจในการนำเสนอทางแก้ด้านวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทาย ด้วยทักษะการติดตั้งชั้นสูง ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เราสั่งสมชื่อเสียงในฐานะ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชั่นที่น่าเชื่อถือ และมีความคิดในการแก้ปัญหามากที่สุดในตลาดนี้

ปรัชญา

ทรีแพคเชื่อว่า ลูกค้าควรได้รับทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มีเพียงการเลือกหุ้นส่วนในการออกแบบ, การเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งที่ถูกต้องเท่านั้น ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ

ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นและใส่ใจในรายละเอียด คือ สิ่งที่ทำให้ทรีแพคได้รับความไว้วางใจ

ปัจจุบันนี้ ทรีแพค มีพนักงานรวมถึงพนักงานต่างชาติมากมาย และยังมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางครอบคลุมไปยังหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกมากมาย ผลจากการทำงานร่วมกับลูกค้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ได้เปิดโอกาสให้เราได้รับงานและขายสินค้าไปได้ไกลยิ่งขึ้น โดยไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และออสเตรเลีย เป็นต้น

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

เป้าหมายของเรา คือ การให้บริการแบบครบวงจรกับลูกค้า ด้วยการออกแบบ, การจัดหาและการติดตั้ง โดยการส่งมอบทั้งหมดนี้อย่างตรงเวลาและด้วยคุณภาพสูงสุด

เรายึดถือมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุดแห่งความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในทุกสิ่งที่เราทำ เพื่อให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่เราทำ

วิสัยทัศน์ของเราคือการได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำระดับภูมิภาค ในสาขาความเชี่ยวชาญของเรา และให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ ความนับถือ และดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้รับเหมาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดต่างๆที่บริษัทฯนำมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมของบริษัท

การทำงานแบบมืออาชีพ โดยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อคู่ค้าและตัวเราเอง และปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

For more detail, download our PDF file “Click-here