การออกแบบ

การออกแบบ

design-featured-image-1280x860

กรณีที่มีข้อกำหนดจากลูกค้า วิศวกรของเราจะประสานงานร่วมกับแผนกจัดซื้อเพื่อตอบสนองให้ตรงกับระบบข้อกำหนดที่ลูกค้าระบุไว้ ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์ แต่มีเงื่อนไขการออกแบบอยู่ เราจะประสานงานร่วมกับเจ้าของ, ผู้ออกแบบและผู้กำหนด เพื่อนำเสนอแพคเกจที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองเงื่อนไขในอนาคต และสอดคล้องกับงบประมาณของโครงการ ในหลายๆกรณี ที่ประสบการณ์จากโครงการก่อนหน้าที่คล้ายคลึงกัน บวกกับความเชี่ยวชาญของเราในพื้นที่เหล่านี้ สามารถสร้างรากฐานที่น่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอรูปแบบตลอดจนกระทั่งถึงการติดตั้ง ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลการออกแบบและเอกสารสนับสนุนต่างๆ

เรามีความภูมิใจในความสามารถของเรา ในการหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าต้องเผชิญ การมีประสบการณ์มากมายในไซต์ต่างๆ ทำให้เราสามารถเห็นถึงปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงและหาวิธีแก้ไขได้ เรามีตัวอย่างมากมายในกรณีดังกล่าว รวมทั้งในหลายๆกรณี เราถูกร้องขอให้ดำเนินงานพิเศษเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาตั้งต้น ดังนั้นการที่เราได้รับงานกับลูกค้าเจ้าเดิมมาอย่างต่อเนื่องนั้น จึงเกิดจากความพึงพอใจของลูกค้า