หลักการว่าด้วยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

หลักการว่าด้วยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

Safety

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลักของ ทรีแพค คือนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เราถือว่าธุรกิจในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลและได้รับเกียรติมากมายในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งเราได้นำไปใช้กับโครงการของเรา

เราทำงานอย่างต่อเนื่องในโครงการที่ต้องการมาตรฐาน EHS ระดับสูงสุด เช่น โรงไฟฟ้า, โรงกลั่นน้ำมัน และเหมืองแร่ เป็นต้น ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในเรื่องการไร้การบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียเวลาทำงาน จากสถิติที่เราบันทึกไว้จากโครงการต่างๆ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราต่อมาตรฐาน EHS ระดับสูง

ความปลอดภัยของพนักงานของเราในไซต์งาน รวมถึงบุคคลอื่นที่อยู่โดยรอบบริเวณที่เราทำงาน ถือเป็นความสำคัญยิ่งต่อเราในฐานะบริษัท ทรีแพคทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามและคงรักษาไว้ในตลอดทุกขั้นตอนการทำงานของทุกโครงการ โดยมีการจัดทำแผนการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแต่ละโครงการที่ดำเนินการ

มีการวิเคราะห์ความปลอดภัยและความเสี่ยง และประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน ทีมผู้บริหารโครงการของเราได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มรูปแบบ และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับไซต์งาน

การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ได้ครอบคลุมโดยขอบเขตของมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อตระหนักรู้ และจำกัดแนวโน้มอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการของเรา ทรีแพคตระหนักถึงมาตรฐานเหล่านี้ และมีการออกนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติในสถานที่ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานโครงการของเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การขนย้ายวัสดุ, การกำจัดของเสีย, การเตรียมพื้นผิว และการติดตั้ง ทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบหากไม่ดำเนินการโดยใช้กระบวนการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ทรีแพคใช้วิธีการในระดับมาตรฐาน และหลักการที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและโครงการของเรา